DONATIES

Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. (2 Korientiërs 9, 6-7)

‘Het geven’ is een Bijbels principe welke een rijke oogst aan ons leven geeft.

Het geven is een levensstijl die zich niet begrensd tot alleen onze financiën. Als wij aan de Heer onze tienden en giften geven, helpen wij de hulpbehoevenden, bieden wij onze tijd, liefde en middelen; zullen we zaadjes zaaien welke God zal oogsten in overvloed. Het zijn niet alleen financiële zegeningen, maar ook rijkdom op elk onderdeel van ons leven. God zal zorgen dat vele deuren zullen opengaan, dat de aangewezen personen in ons leven komen en dat de juiste kansen zich voordoen.

Wij geven niet simpelweg om te ontvangen. Het belangrijke is dat we leven met een geest van geven. Als je geeft is het voor God belangrijker wat de toestand van je hart is, dan de grootte van de gift.

Bankrekeningnummer

NL 73 INGB 0006169361 – Evangelische Christelijke Gemeente Rivier van Leven

Omschrijf of het een gift, tiende of hulp aan ons project in Guinea-Bissau is.

Hartelijk bedankt en God’s zegen.