Stichting Rivier van Leven

Onze stichting heeft ten doel het verstrekken van materiële, fysieke en emotionele hulp aan personen in en buiten Nederland die door hun leefomstandigheden kwetsbaar zijn als gevolg van hun leeftijd, ras, cultuur, gezondheid en/of geografische situatie.

Wij ontwikkelen projecten en organiseren benefietevenementen ter financiering van de ontwikkeling en uitvoering van projecten. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Contact:

Claudia Cruz: 06 41 22 35 00

rdvalkmaar.info@gmail.com

Functies en namen van de bestuurders

Stichting Rivier van leven – Het RSIN/Fiscaal nummer: 862628258

Angel G Castellano Fons (Voorganger)

Claudia V. Cruz Carlín (Secretaris)

Cintia D.N. Ramirez de Leiva (Penningmeester)

De hoofdlijnen van het beleidsplan, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording vindt u hieronder.