Waar geloven wij in?

  • In de enige en soevereine God: Vader, Zoon en de Heilige Geest.
  • In Jezus Christus, God en mens. Wij geloven in zijn voorbestaan, maagdelijke geboorte, leven zonder zonde, verzoenende dood, lichamelijke opstanding, hemelvaart naar Zijn Vader. Zo geloven wij ook dat Hij altijd voor ons zal pleiten en in zijn spoedige komst in glorie en kracht om zijn Koninkrijk te vestigen.
  • In de Bijbel als woord van God. De Bijbel is onfeilbaar, integer, eeuwig, heeft autoriteit en is het fundament van onze leer.
  • Dat de Heer Zijn lichaam heeft gevestigd, welke de Kerk is.
  • En la salvación a través del “nuevo nacimiento”; el cual llega mediante el arrepentimiento de nuestros pecados, y la confesión de fé en Cristo como único y suficiente salvador.
  • In de verlossing door middel van de “nieuwe geboorte”, welke gebeurt door het berouwen van onze zonden en de geloofsbekentenis in Christus als enige en toereikende verlosser.
  • Door de doop van de Heilige Geest worden gaven verdeeld zoals de profetie, genezing, tongen etc. Deze gaven blijven geldig voor de huidige tijd.
  • In de opstanding van de doden bij de terugkeer van Christus en in de zekerheid van het oordeel van God.
  • Dat het fundamentele doel van de mens het prijzen van God is.

Visie

Leven om God te behagen, op deze manier gehoorzamend aan de twee belangrijkste geboden: houden van God en van onze naasten zoals van onszelf.

Missie

Jezus kennen en bekendmaken; hem aan te roepen als Verlosser, Heiligmaker, Genezer en Koning die komt. Zo ook verkondigen dat Jezus Christus de enige bemiddelaar is tussen God de Vader en de mensen.

Het delen van de hoop dat er in Jezus vergiffenis, verlossing en herstel is. Het verkondigen van de liefde van de Vader, de Persoon en het werk van de Heilige Geest, de heerschappij van Jezus Christus en zijn naderende terugkeer.

Evangeliseren en onderwijzen van personen door middel van geestelijke begeleiding, geschikt voor hun behoeftes.

De voorgangers

Ons doel is het kennen, houden van en het dienen van Christus. Zo ook het houden van onze naasten en het dienen van de gemeenschap.

Wij zijn Angel en Gisela, allebei geboren in Argentinië en ouders van twee kinderen.

Wij zijn opgeleid bij het Seminario Bíblico de las Iglesias Ríos de Vida (Bijbelse Seminarie van de Kerken Rivier van Leven). In 2012 kwamen wij als missionarissen naar Nederland en vijf jaar geleden werden wij aangewezen als voorgangers van de kerkgemeenschap in Alkmaar. Hier werken wij iedere week en van hieruit realiseren wij projecten die God ons heeft toevertrouwd.

Wij hebben als visie te leven om God te behagen, van Hem en onze naasten te houden, zoals God ons zendt. Onze missie is om het Koninkrijk van God en zijn liefde mee te nemen naar waar wij ook heengaan.

Wij nodigen jou uit om deel uit te maken van onze familie om samen de aanwezigheid, de liefde en de kracht van onze God te beleven.

Wij wachten op je in de Kerk en wensen je Gods zegen toe.

Doelstelling

Onze doeleinden zijn gebaseerd op christelijke fundamenten:
– Het verstrekken van materiële, fysieke en emotionele hulp aan kwetsbare personen (ouderen, asielzoekers, noodlijdenden en drugsverslaafden). Beroep en vak: rekenen op de samenwerking met professionals die beschikken over personeel om de projecten te ontwikkelen.
– Het bieden van humanitaire hulp aan derdewereldlanden.
– Het ondersteunen van de missies. Het doceren van kennis over Jezus en zijn betekenis voor het geestelijk welzijn van de mens.
– Het realiseren van benefietevenementen voor geldinzamelingen die helpen om de genoemde projecten in stand te houden. Wij zorgen voor het realiseren van een transparant en efficiënt beheer van de beschikbare middelen: geld, tijd en materiële goederen.

Functies en namen van de bestuurders

Evangelische Christelijke Gemeente Rivier van leven – Het RSIN/Fiscaal nummer: 861888959

Angel G Castellano Fons (Voorganger)

Gisela Cristina Leiva (Secretaris)

Cintia D.N. Ramirez de Leiva (Penningmeester)

De hoofdlijnen van de statuten, het beleidsplan en het beloningsbeleid en een financiële verantwoording vindt u hieronder.

Statuten en beloningsbeleid Van de Evangelische Christelijke Gemeente Rivier van Leven Alkmaar

Beleidsplan – Rivier van Leven

Financielle verantwoording 2023